top of page

3. 5. – 30. 8. 2024  vernisáž v pátek 3. 5. 2024  v 18 hodin

Jiří Dostál, Jan Vančura, Jiří Nepasický – Krajina civilizace

Výstava Jiří Dostál, Jan Vančura, Jiří Nepasický Krajina civilizace představí obrazy, grafiky, kresby a plastiky uvedených autorů ze sedmdesátých a osmdesátých let, jejichž společným jmenovatelem je fascinace znaky tehdejší moderní doby v mnoha myslitelných nuancích. 

Krajina civilizace.jpg

13. 9. – 29 11. 2024  vernisáž v pátek 13. 9. 2024  v 18 hodin

Hier ruht begraben

Výstava frotáží náhrobků z vybraných zaniklých i existujících hřbitovů oblastí původně většinově obývaných německy hovořícím obyvatelstvem má za cíl kromě vytvoření dokumentace oživění a zachování paměti osob, dnes většinou neznámých. Součástí performativní instalace bude práce s typologií a formami písma vyskytujících se nápisů.

13. 12. 2024 – 18. 4. 2025  vernisáž v pátek 13. 12 2024  v 18 hodin

Bilance 2024

Regionální výstava autorské sklářské tvorby z Jablonecka, Maloskalska, Železnobrodska a Turnovska.

Výstava, zahrnující práce téměř čtyřiceti autorů a autorek, chce přesvědčivě prokázat, že tento region s bohatou historickou tradicí má stálý invenční potenciál pro aktivní rozvoj sklářského umění nejenom v naší současnosti, ale též v blízké budoucnosti. Mezi vystavenými exponáty budou rovněž vybrané maturitní práce ze železnobrodské sklářské školy a vybrané závěrečné bakalářské a magisterské práce z oboru skla studentů z jabloneckého detašovaného pracoviště Katedry designu Technické univerzity v Liberci.

bottom of page