top of page
Buď kreativní se Zdeňkem Lhotským a Davidem Vávrou             5.4.2024

Beseda, kde se prolínají témata výtvarného umění, architektury, poezie, hudby a současného světa.  Sklářský výtvarník, muzikant  Zdeněk Lhotský a architekt, básník, herec David Vávra.

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie z prostředků Národního plánu obnovy. 

1_CZ CS Financov†no Evropskou uni°_POS_POS.jpg
2_CZ_NPO.jpg
3_CZ_bar.ces.poz.jpg

Buď kreativní s Kamilou Parsi                                                         10.2.2024

Skleněný svět výtvarnice Kamily Parsi (*1977) je pestrý. Svou tvorbou zprostředkovává jedinečné setkání se sklem od miniatury skleněného špendlíku, přes autorské šperky, vánoční ozdoby, až po monumentální závěsné objekty.​ Při práci se sklem kombinuje téměř všechny techniky známé od počátku kahanové výroby u nás, přičemž usiluje o maximální využití jeho úžasných vlastností. Tvoří výhradně tradičními postupy bez použití strojní technologie a forem. Každý kus je neopakovatelný originál.

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie z prostředků Národního plánu obnov

1_CZ CS Financov†no Evropskou uni°_POS_POS.jpg
2_CZ_NPO.jpg
3_CZ_bar.ces.poz.jpg
Kamila Parsi.jpg

Buď kreativní se Annou Strnadovou                                        25. 11. 2023

Lektorka Anna Strnadová vysvětlí a ukáže možnosti, kreativní techniky malby do dřeva a výroba dřevoobrazů.

Anna Strnadová začínala u tance, produkuje pohybově divadelní projekty ve veřejném prostoru. Působí v uměleckých skupinách ArtproProstor a Nezdar. Ráda tvoří. Stále hledá  způsoby, jak vyjádřit to, co se odehrává uvnitř její hlavy. Kresba je pro ní svátek, kdy se může uzavřít do svých myšlenek a soustředit se pouze na jedno. Na tah. Tužky, inkoustu, digitální tužky. Kreslí na papír, na dřevo a do ipadu.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie z prostředků Národního plánu obnovy

1_CZ CS Financov†no Evropskou uni°_POS_POS.jpg
2_CZ_NPO.jpg
3_CZ_bar.ces.poz.jpg
Buď kreativní na web.jpg
Prezentace a networking v Kreatives Sachsen                            21.10. 2023

Projekt Prezentace a networking v rámci Kreatives Sachsen představí vybraných sedm aktérů kulturního a kreativního sektoru z Libereckého kraje, v rámci na prezentaci  uspořádané v součinnosti s Glasmuseum Weißwasser a Kreatives Sachsen. Mentální i fyzický prostor pro vznik jednotlivých prací vybraným aktérům-profesionálům nabídlo kulturní a kreativní centrum NISA FACTORY. Smyslem projektu je podpořit mobilitu místních kreativců, propojit je s aktéry zaměřenými na obdobný kulturní a kreativní sektor a napomoci prezentovat vlastní kompetence a rozšířit vlastní dovednosti.

1_CZ CS Financov†no Evropskou uni°_POS_POS.jpg
2_CZ_NPO.jpg
3_CZ_bar.ces.poz.jpg

Buď kreativní se Zdenkou Huškovou                                       2. 9. 2023

Buď kreativní se Zdenou Huškovou v sobotu 2. 9. od 10:00 do 15:00 hodin.

Grafička Zdenka Hušková je známá svojí pečlivostí a trpělivostí, ale také svým nadhledem a specifickým černým humorem. Pro sobotní setkání připravila grafickou ateliérovou dílnu s možností osvojit si základní pravidla linorytu a pomocí ručního lisu vytisknout vlastní grafiku, a také pracovat s již vytištěnou grafikou a korály.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie z prostředků Národního plánu obnovy

1_CZ CS Financov†no Evropskou uni°_POS_POS.jpg
2_CZ_NPO.jpg
3_CZ_bar.ces.poz.jpg
Insel Hombroich II.jpg
RuhrKunstMuseen                                                          28.8. 2023

Veřejná prezentace projektu proběhne 16. 9. v 10:00 hod

v  Nisa Factory

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie z prostředků Národního plánu obnovy.

1_CZ CS Financov†no Evropskou uni°_POS_POS.jpg
2_CZ_NPO.jpg
3_CZ_bar.ces.poz.jpg

Výsledky otevřené výzvy                                                                   28. 8. 2023

Na naši otevřenou výzvu reagovali Zdena Hušková - linoryt a korále, Jan Schindler - broušení skla, Petra Lorenc - netradiční práce s korálem v rámci bižuterie, Ludmila Šikolová - umělecká prezentace recyklované bižuterie, Anna Strnadová a Filip Novák - divadelní představení reflektující historii skleněného korálku. S výsledky jejich projektů se budete moci seznámit 21. 10. v Muzeu skla ve Weisswasseru.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie z prostředků Národního plánu obnovy.

1_CZ CS Financov†no Evropskou uni°_POS_POS.jpg
2_CZ_NPO.jpg
3_CZ_bar.ces.poz.jpg
Insel Hombroich I.jpg
RuhrKunstMuseen                                                            1. 6. 2023

Studijní a networkingová cesta do Porůří za účelem usnadnění transformace obsahové náplně bývalého průmyslového areálu na kulturně kreativní centrum NISA FACTORY, jehož cílem je podpora sklářského a textilního umělecko-technického řemesla a navazujících uměleckých profesí, která jsou pro region charakteristické. Síťování v rámci mezinárodní spolupráce s prověřenými zahraničními galeriemi. Sdílení principů a možnosti integrování green deal včetně dlouhodobé udržitelnosti při integraci KKS

 

Studijní cesta proběhla v květnu 2023 díky podpoře Národního plánu obnovy v rámci programu Mobilita II Statut umělce.

Veřejné představení jejích výsledků se uskuteční v září a v říjnu, termíny budou upřesněny

1_CZ CS Financov†no Evropskou uni°_POS_POS.jpg
2_CZ_NPO.jpg
3_CZ_bar.ces.poz.jpg
Prezentace a networking v Kreatives Sachsen           1.3.2023
images.jpeg

Ve spolupráci se sklářským muzeem Glasmuseum Weiswasser probíhá od října 2022 intenzivní jednání o prezentaci kulturního a kreativního sektoru napojeného na sklářské umění a průmysl severních Čech.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie z prostředků Národního plánu obnovy

1_CZ CS Financov†no Evropskou uni°_POS_POS.jpg
2_CZ_NPO.jpg
3_CZ_bar.ces.poz.jpg
Glasmuseum_Weißwasser.jpg
bottom of page