top of page
1-64 (2).jpg

Nisa Factory

V Libereckém kraji vzniklo nové centrum pro současné umění, hudbu, vědu a technologie. Nisa Factory je místem pro setkávání lidí, prostorem pro sdílení názorů, zkušeností a vedení otevřeného dialogu. 

Buď kreativní s
Jiřím Dostálem

29.5.2024 v 18:00  hodin

Jiří Dostál smějící.jpg

Beseda k výstavě Krajina civilizace s Jiřím Dostálem v rámci cyklu Buď kreativní s… představí volnou tvorbu, řemeslnou práci i inspirační zdroje sochaře, medailéra a malíře bytostně spjatého s Jabloneckem. Náročné technické provedení jeho prací aktuální výstavy Krajina civilizace reaguje na možnosti doby jejich vzniku i na neutuchající potřebu objevovat hranice a limity tvorby.

Vstupné dobrovolné.

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie z prostředků Národního plánu obnovy.


KRAJINA CIVILIZACE 
DOSTÁL NEPASICKÝ VANČURA
17.5.2024 - 30.8.2024

Plakat výstavy KRAJINA CIVILIZACE e.jpg

Výstava Krajina civilizace představuje výběr z díla tří autorů: Jiřího Dostála, Jiřího Nepasického a Jana Vančury. Prezentovány jsou obrazy, grafiky, kresby a plastiky převážně ze sedmdesátých a osmdesátých let, jejichž společným jmenovatelem je fascinace znaky tehdejší moderní doby: ve středu pozornosti se nachází letadla, auta, moderní stavby, okouzlení technikou, všeobecný civilizační rozvoj. Protipólem rychle chvátající civilizaci se stal únik do krajiny, přírody, za hranice všedních dnů. 
 

Práce se sklem a s tím spojené technologické a řemeslné dovednosti, které si jejich autoři osvojili během studií – všichni tři studovali v druhé polovině šedesátých let u Stanislava Libenského na VŠUP, dovolovaly pracím datovaným do začátku sedmdesátých let nejrůznější experimenty v použitých technikách. Jedná se o díla, ve kterých je malba doplněna písmem, tužkovou kresbou, emailovými barvami, barevnými papíry, epoxid na desce olejem na plátně, drátem, kovovými deskami či umělými hmotami, dřevem či perforací. Tato pluralita použitých technik odkazuje na jedné straně k potřebě hledat dostupné materiály a technologie, na straně druhé všeobecně k době svého vzniku: k fascinaci objevování vesmíru, rozmachu používání první generace počítačů a digitálního písma, k rychlosti motorek a formulí, k síle strojů.

 

Práce z doby nastupující normalizace jsou zároveň dokladem vnitřní touhy po svobodě projevu i pohybu. Přesto, že se umělecké cesty Jiřího Dostála, Jiřího Nepasického a Jana Vančury v osmdesátých letech rozešly, jejich přátelství přetrvala.
 

Výstava zcela záměrně nepředstavuje vybrané autory v celém rozsahu jejich práce. To není v silách galerie jako je Nisa Factory. Stojí však na začátku zamýšleného cyklu objevování plurality místního uměleckého regionu – současného i minulého. Smyslem je ukázat práce, které většinový návštěvník nemohl v takovémto rozsahu doposud vidět. Všichni tři autoři patří, slovy Jana Kříže, do „liberecké školy“. Nejedná se o geografickou aroganci, ale o důmyslné označení místní situace. Věříme, že se v následujících letech podaří v rámci navazujících výstavních projektů prokázat přetrvávající opodstatnění tohoto označení.

Autorka výstavy Anna Habánová M.A., Ph.D

bottom of page